Wiarygodny doradca podatkowy

Warunki, jakie musi spełniać doradca podatkowy

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada nieposzlakowaną opinię i daje swoim postępowaniem świadectwo, że będzie godna pełnienia funkcji doradcy podatkowego;
  • posiada wyższe wykształcenie;
  • odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
  • złożyła wniosek o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od złożenia z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego.