Funkcje podatków

Przez funkcje należy rozumieć cele, jakie mają realizować podatki. Zakres tych celów jest w dużej mierze oparty o konstrukcje podatków stworzonych prze ustawodawcę.

  • Funkcja fiskalna
  • Funkcja redystrybucyjna
  • Funkcja stymulacyjna
  • Funkcja informacyjna
  • Funkcja społeczna

Jak łatwo zauważyć wymienione tu funkcje podatkowe nie tylko się wzajemnie nie wykluczają, ale i tworzą wspólne relacje i oddziaływają na siebie wzajemnie.