Podatki bezpośrednie

Największą zaletą podatków bezpośrednich (dochodowych) jest równomierne obciążenie podatników w stosunku do ich zdolności płatniczej, a także, że dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu podstawy opodatkowania można oddziaływania różnego rodzaju decyzje gospodarcze przedsiębiorstw. Wadą ich zaś jest wolniejszy niż w przypadku podatków pośrednich, wpływ środków do budżetu państwa. Negatywną cechą tego podatku jest także bezwzględne obciążenie podatnika.