Kto może zostać doradcą podatkowym?

Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych. Również udzielaniem im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności są osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci.

Na listę doradców podatkowych zostają wpisane osoby fizyczne, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki.

Aby ponadto uzyskać prawo do miana doradcy podatkowego, trzeba przejść dwuletnią praktykę zawodową w tym min. w urzędzie skarbowym i u doradcy podatkowego.