System podatkowy a decyzje gospodarcze

System podatkowy obejmuje podatki obciążające podatników oraz relacje, jakie zachodzą między obciążeniami. Dla sprawnego funkcjonowania każdej gałęzi gospodarki ma znaczenie rodzaj i wysokość stosowanych podatków.

Wszelki rodzaj podatku jest obciążeniem dla podmiotów gospodarczych, każdy podatnik zdaje sobie sprawę z konieczności opodatkowania. Mądrość tego systemu ma polegać na umiejętnym wykorzystywaniu podatków tak, aby nie rujnowały kieszeni podatników a tym samym ujemnie wpływały na rozwój gospodarczy. Negatywne skutki systemu podatkowego to nie tylko obciążenia dla podmiotów gospodarczych, ale i rozregulowanie samego systemu, poprzez brak odpowiednich proporcji obciążeń podatkowych na dane czynniki wytwórcze.

Obecnie na rynku gospodarczym opodatkowaniu podlegają określone efekty ekonomiczne, zwłaszcza dochody i obroty. Podatkami obejmuje się oddzielnie osobno każdy majątek produkcyjny, płace pracowników, nieruchomości.

Decyzje dotyczące zmian ciężaru opodatkowania muszą brać pod uwagę relacje między potrzebami budżetu a tym, co motywuje aktywność gospodarczą. Dopiero wtedy można odpowiednio ustalić ciężar podatku.

W najprostszej klasyfikacji podatki dzielimy na:

Istotne problemy pojawiają się w relacjach pomiędzy podatkiem od dochodów osób fizycznych a podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zyski pozostające w przedsiębiorstwach o charakterze spółek są rozliczane, jaki dochody od osób prawnych, ale zyski te dzielone już między udziałowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy takim opodatkowaniu nie udaje się uniknąć obciążenia akcjonariuszy a tym samym zmniejsza się pula środków przeznaczonych na inwestycje.